Dagplejere

Dagplejerens grundlag for arbejdet i Slagelse Dagpleje

Alle Dagplejere gennemgår en grunduddannelse for dagplejere. Alle dagplejere har et førstehjælps kursus. Kurserne sikre et godt fundament for arbejdet med børn i alderen 0 - 2 år.

Dagplejerne kan have forskellig uddannelsesbaggrund. Enkelte er uddannet pædagoger. Dagplejen tilbydes relevant kurser af kortere varighed. 

Dagplejere vejledes af dagplejepædagogerne i forhold til arbejdet med børnene.

Dagplejerne vidensdeler med hinanden i legestuer og i deres samarbejde med hinanden. Alle dagplejere tager udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og arbejder målrettet med de 6 læreplans temaer.

Derudover deltager dagplejere i forskellige aktiviteter. Nogle går i musiklegestue, gymnastik for dagplejebørn og nogle arbejder meget med naturen og er certificeret i De grønne spire.