Forældre

Slagelse Dagpleje arbejder efter læringssyn

Slagelse Dagplejes vision for et godt forældresamarbejde. 

I Slagelse Dagpleje vægter vi et godt forældresamarbejde, hvor dialog med åbenhed, anerkendelse og respekt for hinandens forskellige værdier og kultur er de bærende elementer. Dette er for at sikre optimale betingelser for trivsel, udvikling og læring for det enkelte barn. I samarbejde med forældrene skaber vi fælles mål for barnet. Vi ønsker et samarbejde med accept og interesse for barnets forskellige verdener, hvor begge parter er ærlige og lyttende. Det sikrer, at barnet er i centrum i kommunikationen, og skaber de bedste forudsætninger for samarbejdet omkring barnet.

Vores vision i dagplejen er, at skabe et trygt miljø for trivsel, udvikling og læring i samarbejde med forældrene. Vi har en anerkendende tilgang til samarbejdet med forældrene, hvor barnet er i centrum. Vores intention er at forene barnets forskellige verdener. 

Hvordan gøres det?

I Slagelse Dagpleje gøres visionen for et godt forældresamarbejde til virkelighed ved: 

  • At der lægges vægt på en tryg opstart i dagplejen, både for forældre og børn
  • At dagplejere og forældre har respekt for hinandens forskelligheder
  • At forældrene inddrages i dagligdagen
  • At dagplejere og forældre er åbne og ærlige
  • At der løbende forventningsafstemmes i hverdagen
  • At dagplejere og forældre er modige, nysgerrige og tør spørge ind til hinandens verdener
  • At dagplejere og forældre er opmærksomme på hvad der optager barnet i nuet
  • At der er samhørighed mellem hverdagens rutiner, både hjemme og i dagplejen
  • At der deles viden om barnets udfordringer i hverdagen

En dagplejer fortæller om forældresamarbejde: ”Smil, varme og åbenhed er guld værd og skaber en god hverdag”.