Forældrebestyrelsen

Ny forældrebestyrelse vælges om efteråret og vælges for et år af gangen.

Forældrebestyrelsen består af 8 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter for dagplejerne, 1 medarbejderrepræsentant for dagplejepædagogerne. 2 ledelses-repræsentanter deltager i møderne sammen med 1 suppleant for dagplejepædagogerne og 1 administrativ medarbejder.

Bestyrelsen holder 3 ordinære møder samt et konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan indkaldes til ekstraordinære møder efter behov.

Bestyrelsens arbejde består i fastsættelse af retningslinier for dagplejen og skal godkende udmøntning af årets børnerelaterede midler.  

 

 
 
Siden er sidst opdateret 16. juli 2018