Opslagstavlen

Opslagstavlen hos din Dagplejer

Her kan du se de generelle opslag, som hænger hos din dagplejer. 
Du kan her læse informationer og se opslag i fred og ro.

 

 

Opslagstavlen
 • Dagplejens 50 års jubilæum
  550 dagplejebørn var med til at fejre dagen på Trelleborg
  Se de fine billeder
 • Kompetenceløft til alle dagplejere og dagplejepædagoger

  I løbet af året skal dit barns dagplejer på uddannelse i 5 dage, fordelt på 3 og 2 dage.

  Du vil i god tid blive informeret om dato for uddannelsesdagene.

  Læs meget mere om kompetenceløft til dagplejere under "kvalitet" - "udviklingsprojekter" - "kompetenceløft til alle i dagplejen" 

  April 2017

 • Solcreme
  Beskyt dit barn med solcreme

  Forældre kan smøre med den faktor de selv vælger. Det anbefales ikke, at vælge en faktor 20 til børn under 12 år da nogle solcremer indeholder hormonforstyrrende stoffer.

  Vores anbefaling om lægeerklæring gælder helt specielle ønsker fra forældre og omfatter fortrinsvis administration af lægemidler.

 • Oversigtsfolder

  Oversigtsfolder (pdf - nyt vindue)

  Dagplejepædagogerne, administrationen og ledelsen.

 • Ny lov træder i kraft 1. juli 2018
  Orientering om ny lov pr. 1. juli 2018                                                                                 
   
  Pr. 1. juli 2018 er der trådt en ny Dagtilbudslov i kraft. En del af loven er en ny styrket pædagogisk læreplan, som vil blive det nye arbejdsgrundlag for personalet her hos os i vores pædagogiske praksis.
  Den styrkede læreplan får en implementeringsperiode på 2 år og i den periode vil der i Slagelse Kommune og Slagelse Dagleje ske en række tiltag, herunder kompetenceudvikling af personalet (se endvidere under fanen Kvalitet – Udviklingsprojekter – Kvalitet og forældresamarbejde)
   
  Fokusområder i den nye styrkede pædagogisk læreplan:
   
  -      ”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der skal være fokus på de pædagogisk læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektivet.
   
  -      Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og bevægelse, indenfor og på tværs af følgende temaer:
  Alsidig personlig udviklingSocial udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science, Kultur, æstetik og fællesskab.
   
  -      Forældrene har det primære ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor skal forældrene involveres og inddrages aktivt i samt have indflydelse på dagtilbuddenes arbejde, der rammesættes og virkeliggøres af det pædagogiske personale og ledelse”.
   
  I har mulighed for at følge med og læse mere på nedenstående link: