Kvalitet

Kvalitet i Slagelse Dagpleje

Slagelse Dagpleje arbejder løbende på at opkvalificerer sig og sikre den bedste kvalitet i  pasning af dit barn.

Vi har fastlagt vores pædagogiske grundlag ved at opnå et fælles læringssyn og arbejder løbende med pædagogiske læreplaner samt trivsel og udviklingsskemaer. Hvert år skifter vi læreplanteam.

Samtidig indgår dagplejere i udviklingsprojekterne Faglige netværk, Sikker start og Samarbejde imellem dagplejen og daginstitutioner.

Du kan finde uddybelser under pædagogisk grundlag og udviklingsprojekter til vestre i menuen.