Pædagogisk grundlag

Pædagogisk grundlag

Slagelse Dagplejes mission er: MEST MULIG FAGLIGHED.

Vi arbejder med missionen på alle niveauer i Slagelse Dagpleje. Det vil sige, at vi lægger stor vægt på faglighed hos dagplejere, dagplejepædagoger, administration og ledelse.

Mest mulig faglighed viser sig alle steder i vores organisation og vi kan derfor præsentere en pædagogisk læreplan, der rummer en tydelig argumentation for fagligheden.

Vores Værdigrundlag, Læringssyn samt Trivsels- og Udviklingsskemaerne danner en rød tråd i vores arbejde og fremhæver kerneydelsen: det enkelte barns tryghed, trivsel, læring og udvikling.
Siden er sidst opdateret 13. august 2018