Pædagogisk grundlag

Pædagogisk grundlag

Slagelse Dagplejes mission er; Mest muligt faglighed.

Vi arbejder på missionen på alle niveauer. Det vil sige, at vi lægger stor vægt på fagligheden hos dagplejere og dagplejepædagoger.

Vores værdigrundlag og læringssyn danner ligeledes en rød tråd i arbejdet med vores kerneydelse.

Vi arbejder ud fra et pædagogisk grundsyn der tager afsæt i, at det at være barn er en værdi i sig selv.  Derfor værner vi i dagplejen om børns ret til at være børn. Alle børn er unikke, lærer på hver deres måde og i hvert deres tempo. Børn udvikler sig i samspil med andre, de trives i nærvær og glæde, og når de mødes med positive forventninger og en anerkendende tilgang. Børn opfattes grundlæggende som kompetente og selvstændige medskabere af egen læring og udvikling.

Dagplejerne arbejder ud fra kvalitet i læringsmiljøet.

Herunder finder du den læringsblomst der skal understøtte dagplejens læringsmiljø.

Siden er sidst opdateret 13. april 2023