Evaluering af den pædagogiske læreplan

Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan

Hvad siger loven? 

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det læringssyn, det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Evalueringen skal offentliggøres: 

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sam­menhængen mellem læringssyn, det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø?

Vi har i dagplejen valgt at evaluere arbejdet med læreplanen ud fra et dobbelt perspektiv: 

Dagplejepædagogens praksis

  • Hvad lykkedes?
  • Hvad er vi blevet klogere på?
  • Hvad skal vi have fokus på?

Dagplejerens praksis

  • Hvad lykkedes?
  • Hvad er vi blevet klogere på?
  • Hvad skal vi have fokus på? 

Ved at klikke på nedenstående link, kan du læse dagplejens evaluering i sin helhed.

 

Siden er sidst opdateret 16. marts 2021