Læringssyn

Slagelse Dagplejes læringssyn

Alle børn er unikke og alle børn lærer på hver sin måde.
Nogle børn lærer bedst ved at få tingene vist og fortalt, andre lærer bedst ved at prøve selv. Der er børn der har brug for fred og ro og andre børn lærer bedst, når der er aktiviteter omkring dem. Det er vigtigt at vi i Dagplejen giver plads til denne forskellighed.  

Dagplejeren skal tænke etik og moral og være bevidst om, at man som voksen er rollemodel. Det er vigtigt at kende konsekvenserne af sit eget kropssprog, sin adfærd og sine vaner.  

Dagplejeren skal skabe et miljø som indeholder omsorg, tryghed, nærvær og tid til fordybelse. Dette er vigtigt for at opnå det optimale læringsmiljø, der tilgodeser børns forskellige behov. 

Alle børn skal have mulighed for, at udforske sig selv og omverdenen, og derigennem få ny viden og udvikle færdigheder. Hver lille succes er med til at vise barnet, at det er sjovt at lære. Derved bliver barnet klar til nye udfordringer. 

I forhold til læring, skal dagplejerens rolle skifte imellem:

  • At følge barnet ind i verden, det vil sige, at gå ved siden af barnet.
  • At vise barnet verden, det vil sige at gå foran barnet
  • at lade barnet udforske verden, det vil sige at gå bag ved barnet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en planlagt aktivitet skal kunne tilpasses eller ændres, hvis barnets opmærksomhed og engagement er fanget af noget andet.