Læringssyn

Slagelse Dagplejes læringssyn

Ud fra dagplejens mission Mest muligt faglighed, var der behov for en opfølgning, forankring og videreudvikling af dagplejernes kompetenceløft som fandt sted 2017-2018, samt udarbejdelse af et nyt læringssyn som tog udgangspunkt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplans formål og Slagelse Kommunes læringsgrundlag.

Alle i dagplejen (dagplejere, dagplejepædagoger, forældre og ledelsen) blev involveret i processer på forskellige niveauer, der medvirkede til, at vi sammen fik skabt Slagelse Dagplejes nye fælles læringssyn. Læringssyn blev færdigt i december 2018.

Opbygning af Slagelse Dagplejes fælles læringssyn

Slagelse Dagpleje har et bredt læringssyn, som lægger sig op af Slagelse Kommunes læringsgrundlag.

Herunder kan Slagelse Kommunes læringsgrundlag læses:

”I Slagelse Kommune tager vi udgangspunkt i en systemisk tilgang til læring. Det betyder for os, at børn og unge udvikler sig i samspil med andre, og for at fremme børn og unges læring skal de deltage aktivt i fællesskaber. Børn og unge lærer bedst, når de oplever mening, er trygge, nysgerrige og motiverede. Samtidig sker læring kun, når børn og unge stilles passende læringsudfordringer. Læring er, når børn og unge tilegner sig viden, færdigheder, kompetencer og holdninger – både på det faglige, sociale og personlige plan.”

Slagelse Dagplejes læringssyn er bygget op af følgende grundlæggende elementer:

  • Børnesyn
  • Børnemiljø
  • Dannelse

For at konkretisere de grundlæggende elementer, har vi valgt at tage udgangspunkt i tre læringsmiljøer samt det uvurderlige forældresamarbejde:

  • Børnenes leg og kultur
  • Pædagogiske aktiviteter
  • Pædagogiske rutiner
  • Forældresamarbejde

Hvert læringsmiljø er inddelt ud fra en vision og hvordan det gøres i praksis.

Ved at klikke på nedenstående link, kan du læse dagplejens læringssyn i sin helhed.