Pædagogisk læreplan

Den pædagogiske læreplan

Pr. 1. juli 2018 trådt der en ny Dagtilbudslov i kraft. En del af loven er en styrket pædagogisk læreplan, som vil blive det nye arbejdsgrundlag for dagplejen i vores pædagogiske praksis.

Den styrkede læreplan får en implementeringsperiode på 2 år og i den periode vil der i Slagelse Dagleje ske en række tiltag, herunder kompetenceudvikling af dagplejere (se endvidere under fanen Kvalitet – Udviklingsprojekter – Læringsforløb af dagplejere-rammer og indhold i den styrkede læreplan) 

Fokusområder i den nye styrkede pædagogisk læreplan er, at: 

  • dagtilbuddet skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der skal være fokus på de pædagogisk læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektivet. 
  • det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og bevægelse, indenfor og på tværs af følgende temaerne - Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science,  Kultur, æstetik og fællesskab. 

Forældrene har det primære ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor skal forældrene involveres og inddrages aktivt i samt have indflydelse på dagtilbuddenes arbejde, der rammesættes og virkeliggøres af det pædagogiske personale og ledelse. 

Det skal fremgå i den styrkede læreplan, hvordan vi i dagplejen arbejder med børns læring. Læringsblomsten beskriver hvilken ramme og indhold dagplejen arbejder med, for at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Gennem de trygge og pædagogiske læringsmiljøer og daglige rutiner, hvor legen er grundlæggende, tages der udgangspunkt i dagplejens børneperspektiv. 

I dagplejen arbejder vi med en FUEL-model – før, under efter læring. FUEL er en tænketeknologi og den enkelte dagplejer skal altid reflekterer og overveje hvordan der arbejdes med læring i det enkelte hjem. 

Herunder kan du se FUEL- formen og læringsblomsten fra den styrkede læreplan.

Siden er sidst opdateret 25. februar 2019