Pædagogisk læreplan

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan er et vigtigt arbejdsredskab for det pædagogiske arbejde med børnene i dagplejen. 

Mest mulig faglighed viser sig alle steder i vores organisation og vi kan derfor præsentere en pædagogisk læreplan, der rummer en tydeligere argumentation for fagligheden. 

Vi har indført flere løbende evalueringsprocesser, for på den måde at synliggøre det pædagogiske arbejde. 

Vi planlægger et fokusområde hvert år, så der er mulighed for fordybelse. 

Børnemiljøet er inddraget i læreplanen, således at den fremkommer som en forudsætning for hvert mål, i de seks læreplanstemaer. 

Den pædagogiske læreplan er fundamentet for det pædagogiske arbejde med børnene i dagplejen.

Slagelse Dagpleje vil fortsat arbejde på at udvikle fagligheden. Vi vil ligge vægt på at alle dagplejerne og forældrene inddrages i arbejdet med den pædagogiske læreplan. 

Ved at klikke på nedenstående link kan du læse meget mere om vores pædagogiske læreplan 

 
Siden er sidst opdateret 13. august 2018