Trivsel og udvikling

Trivsels- og udviklingsskemaer

Hvad er Trivsels- og Udviklingsskemaer?

Slagelse kommunale Dagpleje har udviklet et pædagogisk redskab, som sikrer, at alle børn i Dagplejen bliver set, i forhold til deres individuelle og aktuelle trivsel og udvikling, med udgangspunkt i Slagelse Dagplejes Læringssyn og de seks læreplanstemaer.

Skemaerne udfyldes i fællesskab, af dagplejer og dagplejepædagog, når barnet fylder halvandet, to, to et halvt og tre år. Når skemaet er udfyldt, får forældrene skemaet med hjem og kan kommer med kommentarer eller tilføjelser. 

Hvad bruges skemaerne til?

Skemaerne giver en unik mulighed for at dagplejere, dagplejepædagoger og forældre, i samarbejde ser det enkelte barns kompetencer og udviklingsområder.

Skemaerne betyder ligeledes, at vi hvert halve år, ser på alle børns generelle udvikling. 

Dagplejeren bruger det udfyldte skema i hverdagen, i forhold til pædagogiske aktiviteter, som tilbydes barnet/børnene. Når der er gået et halvt år og der igen skal laves et skema, ses der på det forrige, med særlig fokus på tegn på læring hos det enkelte barn.

I arbejdet med skemaerne lægges der stor vægt på at gøre mere af det, som barnet er god til. Motiveres og anerkendes barnet for hvad barnet er god til, banes vejen ofte for de områder, som kan være vanskeligt for barnet. Er der områder, hvor barnet har det svært, vil der være mulighed for at sætte ind med hjælp. 

En tidlig indsats fremmer barnets muligheder for en god udvikling, videre frem i livet! 

Skemaerne bruges, med forældrenes tilladelse, i brobygningsarbejdet til børnehave eller sendes med, hvis familien skifter dagtilbud eller kommune. 

Hvis du vil mere om arbejdet med T&U-skemaerne, er du velkommen til at kontakte Slagelse Dagpleje på 58 57 36 36 eller mail til dagplejen@slagelse.dk.

Siden er sidst opdateret 13. august 2018