Trivsel og udvikling

TOPI - et pædagogisk redskab

Hvad bruges redskabet TOPI til? 

Dit barn skal trives, udvikle sig, lære og være glad!

I Slagelse Kommune er vi optagede af, at alle børn trives bedst muligt. Derfor anvender vi i arbejdet omkring trivsel nogle fælles elektroniske trivselsskemaer. Trivselsskemaerne er et arbejdsredskab til de dagplejere, pædagoger og lærere, som er tæt på jeres børn i hverdagen.

Med indførslen af trivselsskemaerne har vi fokus på at give dagplejerne - et endnu bedre grundlag for at udvikle børnenes udviklings- og læringsmiljøer samt en mulighed for tidligere end hidtil at få øje på hvis et barn måske ikke trives i sin hverdag!

Målet er, at vi hurtigt finder frem til, hvad vi og I som forældre kan gøre, så jeres barn igen får en god, tryg og udviklende hverdag.

Hvordan bliver trivselsskemaerne brugt? Trivselsskemaerne skal bruges af de dagplejere, pædagoger og lærere, som arbejder med børn fra 0 år og op til og med 0. klasse, hvorefter oplysningerne anonymiseres i systemet.

Arbejdet med trivselsskemaerne foregår på følgende måde:

Først kigger dagplejeren der er tættest på jeres barn i hverdagen på, om barnet er i trivsel Bagefter drøfter to dagplejere og en dagplejepædagog i fællesskab hvert enkelt barns trivsel og positionerer trivslen grøn, gul eller rød alt efter behov for indsats. De drøfter også, hvordan udviklings- og læringsmiljøet kan udvikles fremadrettet for at højne barnets trivsel.

Hvornår bliver trivselsskemaerne brugt? Skemaerne bliver brugt to gange om året – i marts og i september.

Samarbejde og forældreinddragelse. Vi ønsker altid en tæt dialog og et tæt samarbejde med jer som forældre. Det gælder også I vores arbejde med trivselsskemaerne. Vi vil desuden opfordre jer til altid at kontakte jeres barns dagplejer, hvis I er bekymrede for jeres barns trivsel.

I er til enhver tid velkomne til at stille spørgsmål til brugen af trivselsskemaerne til den dagplejepædagog der er i området eller til ledelsen.

Overgangen fra dagpleje til børnehave. Arbejdet med trivselsskemaerne kan bidrage med vigtig viden i overgangen fra dagpleje til børnehave. Før jeres barn skal starte i børnehave, vil I blive bedt om at give jeres samtykke (underskrift) til, at dagplejen må give relevante oplysninger om jeres barns trivsel videre til børnehaven.

Siden er sidst opdateret 18. januar 2019