Kompetenceløft til alle i dagplejen.

Børns hverdag og udvikling i daginstitutionerne har stor politisk og samfundsmæssig interesse, fordi livet i daginstitutionen/dagplejen bidrager væsentligt til at udvikle de kompetencer, som børnene skal bruge i livet, skolen og samfundet. Men hvad er det, børn kan og bør lære i dagplejen, hvis de skal blive ’livsduelige’ voksne? Hvad betyder øget fokus på læring og læringsmiljøer for den pædagogiske praksis – og hvordan hænger læring, trivsel og udvikling sammen for børnene?
 
Dagplejen har i samarbejde med UCSJ (University College Sjælland) tilrettelagte et kompetenceløft for alle dagplejere og dagplejepædagoger i Slagelse dagpleje, som skal medvirke til, at vi bliver skarpere på at justere vores pædagogiske praksis ved at lede børnegrupper samt forbedre læringsmiljøet for børn i dagplejen.
 
 
Kompetenceløftet har til formål:
 
·         At det enkelte barns trivsel og udvikling forbedres
·         At det enkelte barns læringsmiljø forbedres
·         At den enkelte dagplejer bliver mere kompetent i
       sin ledelse af børnegruppen
·         At den enkelte dagpleje påtager sig læringsledelse
·         At den enkelte dagplejepædagog er i stand til at
       kompetenceudvikle dagplejeren med afsæt i
       evidensbaseret viden, retning, mål og rammer.      
 
 
Børn lærer hele dagen i dagplejen. De går ind og ud af forskellige læringsmiljøer, når de sammen med de voksne arbejder med planlagte aktiviteter, leger med de andre børn, eller når de spiser sammen - alt i alt har rutinerne med fokus i børns læringsmiljøer en stor betydning i dagplejen. Relationen mellem den voksne og barnet er den enkeltstående faktor, som har størst betydning for barnets mulighed for læring og trivsel.
 
Med dette kompetenceløft med opstart i marts til og med december 2017, forventer vi at dagplejerne og dagplejepædagogerne, bliver endnu skabere på relations betydning for læring, hvor vigtigt læring er i 0-3 års alderen og læringsmiljøets betydning i dagplejen.
Siden er sidst opdateret 26. juni 2019