Læringsforløb for dagplejere

- rammer og indhold i den styrkede læreplan

I Danmark går stort set alle børn i alderen fra 0-3 år i dagpleje eller vuggestue. Det giver dagplejen en unik rolle i forhold til at understøtte børns trivsel og udvikling. Forskning peger på, at dagtilbud af høj kvalitet har en markant positiv betydning for børns udvikling og trivsel og at flere børn får et liv, hvor de har mulighed for at forfølge deres drømme og mål. 

Ændring af dagtilbudsloven i juli 2018, tager afsæt i en samlet forslag til en ny styrket læreplan. 

I dagplejen vil vi fortsat have fokus på kvalitetsudvikling af tilbuddet, og bygger derfor videre på dagplejernes faglige udvikling af de pædagogiske processer – med udgangs punkt i den styrkede læreplan. 

I 2019 og 2020 vil alle dagplejere tilbydes tre dages læringsforløb der arbejder hen imod de rammer og indhold den nye styrkede læreplan indeholder. Læringsforløbet vil medvirke til, at dagplejens dokumentations og evalueringskultur skal kunne stå mål med den styrkede læreplan. Derudover skal læringsforløbet hjælpe med til, en fortsat styrkelse af det gode forældresamarbejde.

Siden er sidst opdateret 13. april 2023