Samarbejde i dagtilbud

Samarbejde imellem dagplejen og dagtilbud

Samarbejde imellem dagpleje og dagtilbud er under udvikling i mange områder til fordel for vores fælles børn. De fleste børn skal efter dagplejen i børnehave og projektet arbejder på at skabe de bedste rammer for en blid overgang fra dagpleje til børnehave.

Samarbejdet bygger på to strenge:

  • Brobygning; indeholder et skema med beskrivelse af barnets kompetencer og potentialer samt dagplejens Trivsel og Udviklingsbeskrivelser. Skemaerne udfyldes i samarbejde imellem dagplejepædagogen, dagplejer og jer forældre. Skemaet videregives med forældresamtykke, til kommende institution.
  • Det daglige samarbejde imellem dagplejere og institutioner udvikles med henblik på en faglig sparing imellem dagplejeren og de pædagoger der arbejder i institutionen. Samarbejdet kan bestå af besøg i institutionen og fælles aktiviteter, til udvikling af børnenes læring og trivsel. 

Vi glæder os til mere samarbejde med daginstitutionerne.

Siden er sidst opdateret 26. juni 2019