Sprog

Sprogstimulering af dagplejebørn

Alle dagplejere arbejder målrettet med sproget i hverdagen, for at styrke børnenes sprogudvikling, det kan for eksempel være:

  • En billedbog, hvor der arbejdes med dialogisk læsning. Dagplejeren læser og viser børnene hver side i bogen og de taler om billederne. For eksempel spørger dagplejeren børnene "hvor er katten" og børnene peger på katten. På denne måde udvikles sprogforståelsen.
  • En sprogkuffert indeholder materialer til at udvikle sproget, den kan indeholde legetøj fra de 4 grundfarver, sangkort, rim og remser, materialer fra en gåtur dagen før.
  • Sproget i forhold til hverdagen med dagplejegruppen, krop og bevægelse, årstiderne og kost.
Grundlaget for arbejdet med sprog i Slagelse Kommune er et tiltag i alle kommuner fra år 2011. Projektet tager sit udspring i Sprogpakken 

Sprogpakken indeholder forskellige links målrettet forældre, nøglepersoner og pædagoger.

Slagelse Kommune har uddannet 6 nøglepersoner til at vejlede pædagoger med uddannelse i sprogpakken i ny viden og tiltag i forhold til sprogarbejdet i dagplejen, vuggestuer og børnehaverne.

Hvert dagplejeteam har 2 dagplejepædagoger med efteruddannelse i sprogpakken, til at vejlede den enkelte dagplejer i sprogarbejdet.