Tidlig indsats

Tidlig indsats overfor nydanske småbørn i udsatte familier

Projekt er et delprojekt af "Nye muligheder i Slagelse Kommune" med
hovedoverskrift "Sikker start" i dagtilbud. 

Målgruppe er socialt udsatte tosprogede familier i udvalgte boligområder i Slagelse, Korsør og Skælskør, samt de dagplejere, dagplejepædagoger, pædagoger, sprogpædagoger og sundhedsplejersker, som arbejder direkte med disse familier.

Projektets fokus er ernæring, sprogudvikling og samarbejde i den tidlige indsats overfor nydanske småbørn i udsatte familier. Til sammen arbejder vi ud fra at skabe gode overgange mellem hjem, dagpleje og vuggestue i et tillidsfuldt samarbejde med familierne, som giver bedre vilkår for den forebyggende tidlige indsats. 

I projektet: Indsamler vi viden om, hvem de udsatte familier er og hvor børnene bor ud fra ønsket om at få reel viden om, hvordan vi kan målrette vores samarbejde.

Samarbejder vi med familierne omkring at give dem redskaber og metoder til at støtte deres børns trivsel, sundhed og læring. 

Det gør vi gennem vejledning, inddragelse, samvær og samtale i praksis. Kvalificerer og koordinerer vi de professionelles samarbejde
omkring familierne ved at fremme tidlig opsporing og den forebyggende indsats. Opkvalificerer vi de professionelles samarbejde via praksisnær kompetenceudvikling ude i hjemmene, dagplejen og i vuggestuerne.

Siden er sidst opdateret 13. august 2018