Børns motorik og sanser

I netværket Børns motorik og sanser arbejdes der særligt med motorisk stimulation med fokus på det enkelte barn

Børns motorik og sanser

 Dagplejere og kontaktpædagoger i netværket Børns motorik og sanser har særlig fokus på:

 

  • Børns almen udvikling i 0-3 års alderen.
  • Brugen af sang, bevægelse og legeredskaber for 0-3 årlige, både til brug udendørs som indendørs, efter årstid.
  • Arbejdet med børn, der har behov for en særlig motorisk stimulation.
  • Teorier omkring et barns sansemotoriske udvikling.
  • En hverdag tilrettelagt, med udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, kropsbevidsthed og sundhed.  
  • Arbejdet med bevægelsesfremmende børnemiljøer.

  

Kontaktpædagoger er Kirsten V. Møller Jensen kisj@slagelse.dk og Susanne Samsø Jespersen ssjes@slagelse.dk

 

Siden er sidst opdateret 22. august 2018