Rummelighed og inklusion

I netværket Rummelighed og inklusion arbejdes der med et inkluderende børnemiljø. Man har særlig kendskab til sensitive børn og omsorgssvigtede børn.

Rummelighed og inklusion

Dagplejere og kontaktpædagoger i netværket Rummelighed og inklusion, har særlig fokus på:

  • Børns almen udvikling i 0-3 års alderen.
  • Et inkluderende børnemiljø.
  • For tidligt fødte børn.
  • Kendskab til sensitive børn og omsorgssvigtede børn.
  • Samarbejdet med forældre, dagplejepædagoger, PPR, sundhedsplejersker og øvrige samarbejdspartnere, når et barn er i vanskeligheder eller har behov for en særlig støtte.
  • Struktur i hverdagen.
  • At skabe inkluderende miljøer for flerkulturelle børn.
  • At opsøge ny viden indenfor 0-3 års området.

 

Kontaktpædagoger er Dorthe Bøgh dband@slagelse.dk og Pia Greis pmgre@slagelse.dk

Siden er sidst opdateret 13. august 2018