Kompetenceløft til alle dagplejere og dagplejepædagoger

I løbet af året skal dit barns dagplejer på uddannelse i 5 dage, fordelt på 3 og 2 dage.

Du vil i god tid blive informeret om dato for uddannelsesdagene.

Læs meget mere om kompetenceløft til dagplejere under "kvalitet" - "udviklingsprojekter" - "kompetenceløft til alle i dagplejen" 

April 2017