Ny dagtilbudslov

Ny lov træder i kraft 1. juli 2018

Orientering om ny lov pr. 1. juli 2018                                                                                 
 
Pr. 1. juli 2018 er der trådt en ny Dagtilbudslov i kraft. En del af loven er en ny styrket pædagogisk læreplan, som vil blive det nye arbejdsgrundlag for personalet her hos os i vores pædagogiske praksis.
Den styrkede læreplan får en implementeringsperiode på 2 år og i den periode vil der i Slagelse Kommune og Slagelse Dagleje ske en række tiltag, herunder kompetenceudvikling af personalet (se endvidere under fanen Kvalitet – Udviklingsprojekter – Kvalitet og forældresamarbejde)
 
Fokusområder i den nye styrkede pædagogisk læreplan:
 
  • ”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der skal være fokus på de pædagogisk læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektivet.
     
  • Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og bevægelse, indenfor og på tværs af følgende temaer:
    Alsidig personlig udviklingSocial udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science, Kultur, æstetik og fællesskab.
     
  • Forældrene har det primære ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor skal forældrene involveres og inddrages aktivt i samt have indflydelse på dagtilbuddenes arbejde, der rammesættes og virkeliggøres af det pædagogiske personale og ledelse”.